Bàn đá đặt lavabo được làm các loại đá tự nhiên được gia công cưa, xẻ, mài, đánh bóng hoặc không đánh bóng,… từ đá khối tự nhiên lớn thành dạng tấm dùng để ốp, lát , làm bàn đặt lavabo hoặc trang trí trong các công trình xây dựng.

Hotline: 0963 689 531